Yritysakatemian arvonnan säännöt

Markkinointisuunnitelma-oppaan lataaminen

Arvonnan järjestäjä

Blue Finance Corporate Lending Oy (myöhemmin Järjestäjä)

Linnankatu 18, 20100 Turku

Y-tunnus 3132363–8 Sähköposti info@broaden.fi

Arvonnan ajankohta

Arvonnan ajankohta on 20.2.2023 – 31.5.2023. Arvonta suoritetaan jokaisen arvontakuukauden 15. päivänä.

Palkinto

Arvomme kaikkien Yritysakatemian markkinointisuunnitelma -oppaan ladanneiden kesken kaksi (2 kpl) yhden tunnin (1 h) markkinoinnin konsultointia.

Markkinoinnin konsultointi sisältää tunnin konsultoinnin voittajan toivomasta aiheesta esim. tunnin aikana voidaan lähteä yhdessä luomaan runkoa yrityksen markkinointisuunnitelmalle, tehdä sosiaalisen median julkaisuja tai vaikka avata oma uusi kanava.

Palkinto on käytettävä 3 kk:n sisällä arvonnasta.

Palkinnon arvo on 250 euroa (1 h)

Osallistumiskelpoisuus

Osallistumisoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Mikäli arvonnanvoittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista viesteistä tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista viesteistä. Järjestäjän tytäryhtiöiden, alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden tai kilpailun tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Lue lisää tietosuojaselosteesta.

Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Palkintoa ei voi vaihtaa tavaraan tai muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa force majeur -tapauksista. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli emme tavoita voittajaa seitsemän (7) päivän sisällä arvonnan suorittamisesta, palkinto luovutetaan seuraavalle voittajalle uudella arvonnalla. Voit osallistua kilpailuun vain yhden kerran.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman takia.

Verot

Järjestäjä sitoutuu maksamaan arvonnassa/kilpailussa mainitusta palkinnosta aiheutuvat mahdolliset verot. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Sääntömuutokset ja arvonnan peruuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman takia.

Muuta

Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he voivat saada informaatiota liittyen Yritysakatemian tuotteisiin sekä että heidän antamiaan yhteystietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi hallinnoimillaan sivustoilla tai tileillä.

Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.