Yrittäjän sanakirja

Yrityksen perustaminen

Ammatinharjoittaja on toiminimiyrittäjä, jonka toiminta perustuu yrittäjän omaan henkilökohtaiseen ammattitaitoon.

Yritysmuoto, jossa kaikki yhtiökumppanit – oli heitä sitten kaksi tai useampia – vastaavat toiminnasta yhteisvastuullisesti. Tällöin jokainen yhtiömies vastaa myös henkilökohtaisesti veloista ja velvoitteista sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta. Avoimen yhtiön perustamiseen tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä.

Yritysmuoto, joka on kahden yrityksen välinen yhteistyömalli, jolloin yksittäinen yrittäjä hoitaa joko vain yhtä tai useampaa liikettä franchising-ketjun toimintamallien mukaisesti. Kaikki ketjuun kuuluvat liikkeet toimivat saman toimintamallin mukaan. Franchising-yrittäjä maksaa franchising-antajalle ns. franchising-maksuja, joista hän saa toimintamallin käyttöönsä, koulutusta ym. ketjun tarjoamia yhteistyöetuja. Franchising-antaja puolestaan valvoo ja opastaa ketjuunsa kuuluvien toimintaa.

Kevytyrittäjä on henkilö, joka tekee töitä omiin nimiinsä laskuttaen tehdyn työn laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjät ovat laskutuspalvelun asiakkaita, joka hoitaa laskutukseen liittyvät maksut ja ilmoitukset henkilön puolesta. On tärkeää huomioida, että verotuksen ja kirjanpidon näkökulmasta kevytyrittäjä on palkansaaja, kun taas työttömyysturvan puolelta olet yrittäjä.

Markkinointi

Brändi on tuote tai tuotemerkki, yritys, henkilö tai muu, jolle on syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnin avulla luotu laaja, yleensä myönteinen, tunnettuus. Vahvan brändin myötä yrityksen arvo kasvaa ja erottaa sen kilpailijoistaan.

Verotus

Brändi on tuote tai tuotemerkki, yritys, henkilö tai muu, jolle on syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnin avulla luotu laaja, yleensä myönteinen, tunnettuus. Vahvan brändin myötä yrityksen arvo kasvaa ja erottaa sen kilpailijoistaan.

Talous

Brändi on tuote tai tuotemerkki, yritys, henkilö tai muu, jolle on syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnin avulla luotu laaja, yleensä myönteinen, tunnettuus. Vahvan brändin myötä yrityksen arvo kasvaa ja erottaa sen kilpailijoistaan.