Yrittäjän YEL-vakuutus ja YEL-uudistus

- miksi YEL ja mikä muuttuu?

Tuliterä läppäri on hankittu, olohuoneen kulmaan raivattu sopivasti tilaa. Pieni pääoma alkua varten on valmiina ja tilikin avattu. Yritystoiminta voi alkaa! Vai voiko sittenkään? Yrityksellä on lakisääteisiä velvoitteita, joista ei voi luistaa ja yksi niistä on YEL-vakuutus.

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta, ja siksi se on myös yrittäjälle lakisääteinen eli pakollinen vakuutus. YEL-vakuutus on aina henkilökohtainen eikä yrityskohtainen. YEL-vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. 

Yrittäjänä olet vastuussa itse oman YEL-vakuutuksen ottamisesta. YEL-vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan aloittamisesta.

Mista rahoitus

Yrittäjän on maksettava YEL-maksua, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Työskentelet yrityksessäsi
 • Työtulosi on vähintään 8 575,45 € vuodessa
 • Yritystoimintasi jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta
 • Olet 18-68-vuotias yrittäjä
 • Asut Suomessa

Yritysmuodot ja YEL-vakuutus 

YEL-vakuutus on pakollinen riippumatta toimialasta ja yritysmuodosta. Eri yhtiömuodoissa on omat säännöksensä siihen, kuka on yrittäjäeläkelain mukaan yrittäjä. Lähtökohtaisesti tarvitset YEL-vakuutuksen, kun edellä mainitun listan mukaiset ehdot täyttyvät ja olet joko: 

 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja 
 • Kevytyrittäjä 
 • Avoimen yhtiön yhtiömies 
 • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies 
 • Osakeyhtiössä tai osuuskunnassa johtavassa asemassa tai omistusosuutesi on yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa yli 50 %
Vapaaehtoinen

Vapaaehtoinen YEL-vakuutus

Jos yritystoimintasi on pienimuotoista ja työtulosi jää alle vähimmäisrajan (8 575,45 €), voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Vapaaehtoisen vakuutuksen voi päättää koska tahansa. Kannattaa kuitenkin seurata tarkkaan omia työtulojaan, sillä vakuutuksen ottamatta jättämisestä voi tulla sanktiona takautuvia vakuutusmaksuja viivästyskorkoineen. On siis erittäin tärkeää arvioida yritystoiminnan tulot ja ottaa vakuutus ajoissa, kun työtulon vähimmäisraja on aikeissa ylittyä.

Miksi YEL

Miksi YEL?

YEL-vakuutus on tarkoitettu omaksi turvaksesi, sillä maksaessasi YEL-vakuutusmaksua, kerrytät samalla eläkettäsi ja parannat omaa sosiaaliturvaasi. YEL-vakuutus on toimentulosi turvana, jos sairastut, jäät vanhempainvapaalle tai menetät työkykysi. YEL määrittää myös Kelan etuuksien suuruuden, kuten päivärahojen, sairauspäivärahan ja työttömyysetuuden.

Uudistus

YEL uudistuu vuonna 2023, mutta miten ja miksi?

YEL-lakiuudistus tuli voimaan 1.1.2023. Jatkossa eläkeyhtiöt tarkistavat YEL-vakuutettujen yrittäjien työtulot kolmen vuoden välein. Uudistus perustuu siihen, että varmistetaan yrittäjän työtulojen ajantasaisuus ja toimeentulo yrittäjyyden aikana ja sen jälkeen.

Turvan parantaminen

YEL-uudistuksen tarkoituksena on yrittäjien sosiaali- ja eläketurvan parantaminen

Muutoksen tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaisi paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa sekä yritystoiminnan alkuvaiheessa että yritystoiminnan aikana. Aikaisemmin on ollut yleistä se, että yrittäjän työtulo on ollut matalampi kuin nykyinen laki edellyttää, ja tämä on taas johtanut siihen, että yrittäjän sosiaali- ja eläketurva on jäänyt alhaisemmaksi kuin muilla väestöryhmillä. YEL-uudistuksen tavoitteena onkin ollut vähentää alivakuutettujen yrittäjien määrää. Alivakuuttamisessa tilanne on se, että yrittäjä arvioi usein alakanttiin YEL-tulonsa, jotta maksettavaa YEL-maksua kertyisi vähemmän. Tämä tarkoittaa kuitenkin pienempiä sosiaalietuuksia ja pienempää eläkettä yrittäjälle.

Työtulot

Taustalla uudistus työtulojen tarkistamisesta

Työtulosi tarkistetaan vuonna 2023, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 

 • Olet ollut YEL-vakuutuksen piirissä vähintään kolme vuotta 
 • Työtulosi on alle 15 000 euroa 
 • Et ole päivittänyt työtuloasi kolmeen vuoteen 

Eläkelaitos tarkastaa yrittäjän työtulon joka kolmas vuosi. Tarkistaminen tapahtuu niin, että vuonna 2023 tarkistetaan alle 15 000 työtulot. Vuonna 2024 tarkistetaan alle 25 000 euron työtulot ja vuonna 2025 yli 25 000 työtulot. Työtulojen määrittämisessä tehdään kokonaisarvio, jossa huomioidaan mediaanipalkka ja muut seikat, kuten yrittäjän työpanoksen määrä, yritystoiminnan laajuus ja yrittäjän ammattitaito. 

Taustalla on tarve tarkistaa niitä työtuloja, jotka eivät vastaa yrittäjän työpanosta. Sosiaaliturvan perustana olevan työtulon on pysyttävä ajan tasalla suhteessa liiketoiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin. 

Sinuun

Entä miten YEL-uudistus vaikuttaa juuri sinuun?

Uudistus vaikuttaa sinuun, mikäli olet YEL-vakuutuksen piiriin kuuluva yrittäjä yritysmuodosta riippumatta. Yrittäjänä sinun tulee itse arvioida oma työtulosi eli tekemäsi työn rahallinen arvo. Työtulon määrittelemisessä voit suhteuttaa sen siihen, miten paljon palkkaa maksaisit samaa työtä tekevälle ulkopuoliselle työntekijälle. Eläkevakuutusyhtiöiden sivuilla on laskuri, jolla voit mitata miten työtulosi suuruus vaikuttaa työeläkkeesi määrään sekä sosiaalietuuksiin. Laskuri antaa myös suosituksen sopivasta työtulosta. Suositus perustuu toimialasi keskipalkkaan ja arvioimaasi liikevaihtoon. Myös eläkevakuutusyhtiöt auttavat sinua työtulosi arvioinnissa. 

Ilmoita oikein. Vakuutuksen työtulo vaikuttaa moneen: vakuutusmaksuun, sosiaalietuuksiin ja eläkkeeseen. Sen vuoksi on tärkeää, että työtulon taso tulisi vastata mahdollisimman lähelle todellisen työpanoksen arvoa.  

Työtulosi taso vaikuttaa YEL-vakuutusmaksuihin. Jos työtulosi nousee, myös vakuutusmaksusi nousee. Työtulon korotuksille on siirtymävaiheessa asetettu rajat, jotta muutoksista ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia niille yrittäjille, joiden työtulot ovat olleet liian matalalla tasolla. Vuosina 2023-2025 korotus ei voi olla kuin korkeintaan 20 %. Yrittäjä voi vähentää YEL-maksut voi vähentää verotuksessa.  

Aloittavan yrittäjän alennus. Aloittava yrittäjä saa 22 % alennusta vakuutusmaksuista yrittäjyyden ensimmäiset neljä vuotta.

Mita tehda

Mitä yrittäjän tulisi tehdä nyt kun YEL-laki on uudistunut?

Jos olet yrittäjä ja sinulla on jo YEL-vakuutus, uudistus ei vaadi sinulta toimenpiteitä. Sinun tulee lukea eläkelaitoksen sinulle lähettämä kirje ja olla eläkelaitokseen yhteydessä, jos ehdotettu työtulo ei vastaa omaa työpanosta. Voit myös itse tarkistaa työtulosi ja YEL-maksusi sähköisesti milloin tahansa. Jatkossa tarkistus tehdään säännöllisesti. Työtuloa voi muuttaa useammin kuin kolmen vuoden välein, jos siihen on tarvetta, ja jos työpanos ja yrittäjyyden laajuus muuttuu merkittävästi.

Kritiikki

Lakiuudistuksen kritiikki

Kritiikkiä uudistuksesta on syntynyt yrittäjien keskuudessa, ja se on kohdistunut erityisesti YEL-työtulon määrittämiseen yrityksen mediaanipalkan mukaan. Tämän odotetaan nostavan etenkin pienituloisten yksinyrittäjien eläkemaksuja eniten suhteessa muihin. Lakimuutoksen mukaan mediaanipalkka on kuitenkin vain yksi työtulon määrittävä tekijä kokonaisarviossa.

MIKSI UUDISTUS?

Yrittäjän sosiaali- ja eläketurvan parantaminen 

→ Jotta yrittäjän työtulo vastaisi paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa.  

Tavoitteena alivakuutettujen yrittäjien määrän vähentäminen.

MIKÄ MUUTTUU?

Työtulosi tarkistetaan vuonna kolmen vuoden välein. Tarkistus tehdään: 

 • v. 2023 jos sinulla on alle 15 000 € työtulot 
 • v. 2024 jos sinulla on alle 25 000 € työtulot 
 • v. 2025 jos sinulla on yli 25 000 € työtulot

Työtulon määrityksessä otetaan huomioon:

 • Mediaanipalkka 
 • Työpanoksen määrä 
 • Toiminnan laajuus 
 • Ammattitaito

Tutustu Broadenin akatemiaan!

Broaden akatemia on jokaisen yrittäjän tietopankki, josta löydät kattavasti käytännön tietoa kaikkeen yritystoiminnan kasvuun ja pyörittämiseen liittyen. Broaden akatemia on maksuton ja aina käytettävissäsi, sinua ja yritystäsi varten.

Uuden yrittäjän muistilista

Mitä kaikkea tulee tehdä ennen kuin yritys voi hankkia ensimmäisen asiakkaan? Laadimme listan asioista, joihin kannattaa tutustua, kun suunnittelet yrityksen perustamista. 

Testaa millainen yrittäjä olet

Mikä on yrittäjäprofiilisi?

Oletko harkinnut uraa yrittäjänä? Tee lyhyt testi ja selvitä, millainen yrittäjä olet!

Yrittäjän sanasto​

Miten lasketaan ROI? Mikä se on? Entä mitä tarkoittikaan hissipuhe? Työelämässä törmää mitä ihmeellisimpiin termeihin ja käsitteisiin. Teemme ne kaikki sinulle tutuksi!